Styrelsen 2013

Ordförande
Bo Berglund Tel 0612-40009 / 070-4554530
viab@telia.com

Kassör
Mats Edström Tfn.0706939141 / 070-6867776
mats.edstrom221@gmail.com

Vice Ordförande
Göran Börlin Tel: / 070 2108693
goranborlin@hotmail.com

Sekreterare
Marianne Östman Tfn.0612-40773 / 0703506627
thomas.eastman@telia.com


Ledamot
Dan Wännström Tel: 070-6808344
biotronic@swipnet.se

Ledamot
Lars Gradin Tfn. 070-6454987
glasse@spray.se

Ledamot
Bengt Åke Biller Tfn:0620-15895
biller@bredband2.comHamnfogde
Thomas Östman Tfn.0612-40773 / 0703506627
thomas.eastman@telia.com

Platsansvarig
Mats Edström Tfn.0706939141 / 0706867776
mats.edstromberg221@gmail.com