Priser

Brygga

 

 

 

"HÄR BÖRJAR HÖGA KUSTEN MED VÄRLDSARVET !!"

 

 


KOSTNADER 2015

Möjlighet till gästplats vid bojar,med dusch, toalett och bastu. Kontakta Hamnfogde eller någon ur styrelsen eller Hamnkommittén !

Pris för gästplats 50:- dygnet/ plus 25:- för ström.

Vi har ca:32 bryggplatser till förfogande för medlemmar, varav 23 st. är Y-bommar resterande är Boj-platser.

Om Y-BOM finns ledig betalar ni för en sådan plats en engångskostnad av 2500:- varav hälften återfås vid ev. urträde ur föreningen.
BOJAR betingar ett pris av 1250:- Alternativt hyra bojen för 300:- år ( Anmärkning) Tyvärr är alla platser i hamnen för närvarande uthyrda !!MEDLEMSKAP kostar 300:-/ år,Ny medlem som vill ha en eventuell ledig båtplats betalar också en INTRÄDESAVGIFT till föreningen på 1000:-.

BRYGGPLATS 700:-/ år

UPPSTÄLLNING på land under vinterhalvår: 150:- Kvarvarande båt på land sommartid (om ej bryggplats betalas 500:- "OBS vill ni ha er båtplats kvar måste bryggplats betalas") VILL NI SÄGA UPP ER BÅTPLATS SKALL DETTA SKE FÖRE 1 MARS GÄLLANDE KALENDERÅR, om inte debiteras ni automatiskat gängse kostnader för året


NYCKEL (aktiva medlemmar) Deponi 200:-

SJÖSÄTTNING och upptagning av större båtar sker med kranbil,kostnad för närvarande ca. 700:- En ramp för sjösättning finnes även för den som så önskar. FÖR ICKE MEDLEMMAR KOSTAR DET 50:- ATT TA UPP OCH SJÖSÄTTA BÅTEN PÅ FÖRENINGENS RAMP

ALLA BÅTAR I HAMNEN SKALL VARA MINST ANSVARSFÖRSÄKRADE !!


Varje Vår och höst har vi dessutom ARBETSKVÄLLAR/DAGAR i hamnen då vi städar och reparera runt området, Vi ser gärna att så många medlemmar som möjligt kan vara med och tar ut en kostnad av 300:- för dom som inte är intresserde av att medverka ! ( Från och med 2013 kommer denna avgift att debiteras med 600:- efter säsongen slut !)Datum för arbetskvällar/Dagar/ bestäms av årsmötet och kommer senare att anslås i hamnen !

Kontakta Hamnfogde Jan Norlin Tel.0612-40134 alt.Mats Edström Tfn 0612 070 6867776 eller Ordf. Bo Berglund Tfn.0612-070 4554530 Tel.nr och E-mail adresser finner du även under sidan Styrelse.
Hamnen är väl skyddad utom för rent ostliga vindar, men några större svårigheter brukar inte uppstå !
OBS ! INFÖR VINTERN VILL VI ATT ALLA TAGIT UPP SINA BÅTAR FÖRE DEN 10/10 ! Detta för att vi skall kunna ta upp den innersta bryggan innan isen lägger sig i hamnen.

Håll rent och snyggt omkrig er och i hamnområdet för allas trivsel ! Var och en tar hem sina sopor,spillolja, gamla batterier m.m. AVFALL SOM OMHÄNDETAS AV HAMNKOMMITTÈN FÖR DEPONI DEBITERAS EV. ÄGARE !