Kalendarium

Sommaren 2015,/Styrelsen/

Vi önskar våra medlemmar en fin sommar 2015


APRIL 2015


Båtsässongen 2015 börjar med Årsmöte som kommer att äga rum 19 April sen vidtar vårstädning i hamnen 30-31 Maj Vi behöver all hjälp vi kan få från våra medlemmar så går arbetena så mycket snabbare ! Sjösättning med kranbil kommer att ske 23 Maj 2015 när vi förhoppningsvis skall få våra båtar i vattnet,var och en betalar som vanligt till kranföraren efter sjösättningen !September 2015